Residència Activa Andorra

By in Impostos Andorra

Obtenir la residència andorrana, es tracti de la residència activa o passiva, concedeix una sèrie de drets entre els quals hi ha la re-agrupació familiar i/o la matriculació del vehicle actual a Andorra si aquest té menys de 4 anys d’antiguitat.

A més, podreu sol·licitar la validació del vostre permís de conduir del vostre país d’origen per obtenir el permís de conduir andorrà. També podràs comprar un immoble al país, tenir un compte bancari i per descomptat, viure i gaudir de tots els drets econòmics als dels ciutadans andorrans. Un dels beneficis més interessants és que també podràs gaudir del sistema fiscal andorrà, el qual es caracteritza pel seu baix impacte en les rendes netes dels ciutadans.

Requisits necessaris per obtenir el permís de residència activa a Andorra

La residència activa està enfocada a empresaris/àries i persones emprenedores que creen una empresa a Andorra. Aquests treballaran més com a CEO i administradors de l’empresa creada en territori andorrà.

Però per això, cal complir tots els requisits següents:

  • Presentar un certificat d‟antecedents penals sense delictes financers o de blanqueig de capitals (imprescindible i aplicable en tots els casos).
  • També si tens més del 20% de les accions d’una empresa creada a Andorra o que hagis adquirit a Andorra o que estigui creada recentment.
  • O si estàs vinculat a l’administració d’una empresa andorrana i treballar-hi de forma activa.
  • Hauràs d’estar donat d’alta a la Caixa de Seguretat Social Andorrana, CASS.
  • Viure un mínim de 183 dies cada any a Andorra.
  • Realitzar un dipòsit de 15.000 EUR com a fiança a l’AFA, que és l’element regulador i l’autoritat financera de país.

Important: Davant de l’Administració andorrana, a banda de tots aquests requisits, cal presentar documentació. Hauràs de presentar proves suficients sobre la teva residència, mitjançant el contracte de lloguer d’un immoble o si, per contra, ja ets propietari d’un immoble a Andorra. Aquest immoble ha de ser el teu residencial habitual.

També, el departament d’Immigració del Govern d’Andorra sotmet totes aquelles persones que sol·liciten la residència activa a passar una revisió mèdica.

Tots aquests requisits són necessaris i de compliment obligat per a l’obtenció de la targeta del permís de residència a Andorra.

Quins documents necessites per sol·licitar la residència activa a Andorra:

  • Còpia del teu Passaport: Aquest ha d’estar en vigor. Heu de presentar el teu passaport físicament o mitjançant una còpia legalitzada al teu país d’origen.
  • Certificat d’antecedents penals: Presentar el certificat d’antecedents penals del vostre país de residència actual. Però si vas néixer en un país diferent del que figura a la teva residència actual, també necessitaràs un certificat d’antecedents penals del teu país de naixement.

NOTA IMPORTANT:

Tots els documents estrangers que s’aportin han d’estar legalitzats i amb postil·la de l’Haia.

Altres publicacions que poden ser del teu interès;

Share This